Forsikringer

En firmapensionsordning indeholder næsten altid en række forsikringer, der giver en tiltrængt sikkerhed, hvis uheldet skulle være ude.

Bliver man eksempelvis ramt af uheld eller sygdom, der fører til nedsat arbejdsevne eller invaliditet, ønsker de fleste at kunne opretholde en vis levestandard, så ulykkelige omstændigheder ikke fører til, at man også må rykke hele sit liv op med rode. Og i allerværste fald vil man gerne sikre, at der er sørget for de efterladte.

For virksomheden handler det om at få maksimalt afkast af sin investering i medarbejdernes pension. Værdiskabelse er også at sikre, at medarbejderen er korrekt dækket ind af pensionsordningens forsikringer. Finansrådgiverne kan samtidig hjælpe virksomheden som tovholder i konkrete sager, hvor vi støtter skadesramte medarbejdere og hjælper med at sikre, at deres rettigheder bliver respekteret, og at de kommer igennem nåleøjet hos såvel forsikringsselskabet som det offentlige.

Mindre hjælp fra det offentlige

De reformer, som er gennemført i de seneste årtier, betyder, at den enkelte ikke længere kan regne med at få samme hjælp fra det offentlige, hvis man ender i en ulykkelig situation med tabt arbejdsevne eller kritisk sygdom. Man er i højere grad overladt til at tage vare på sig selv og vil ofte skulle igennem krævende ressourceforløb for at få tildelt offentlige ydelser.

Trods dette har mange virksomheder stadig pensionsordninger, hvor forsikringsdelen i praksis forholder sig til, hvordan systemet fungerede i tidligere tider. Det betyder eksempelvis, at mange i dag vil opleve en voldsom omvæltning i deres personlige økonomi, hvis de bliver ramt af invaliditet. Vi har set mange eksempler på, at hovedparten af en virksomheds medarbejdere i sådan en situation reelt ville gå 60% ned i indtægt – inklusive hvad de kan få fra det offentlige.

Her er det nærliggende at spørge: Hvor mange kan klare at miste 60% af deres personlige indkomst, uden at det får meget store konsekvenser?

Nærværende rådgivning ud fra livssituation

Finansrådgiverne rådgiver samtlige virksomhedens medarbejdere individuelt om de muligheder og valg, de har omkring forsikringer. Det omfatter forsikringsdækning ved tabt arbejdsevne, kritisk sygdom eller død, hvor vores dialog altid tager udgangspunkt i den enkeltes livssituation og behov. Afhængigt af, om man er single eller gift, har børn eller ej, er der stor forskel på, hvilken dækning man har behov for. Vores rådgivning kan også berøre emner som ægtepagt og testamente for at sikre, at vi kommer hele vejen rundt om de mulige scenarier.

3 ting, I skal være opmærksomme på, når I vælger forsikringsdækning

  • Grunddækning ved tab af arbejdsevne

Hvis uheldet er ude, og man helt eller delvist mister sin erhvervsevne, har det betydning for resten af livet, hvor godt dækket man er. Mange er på ordninger, der kun dækker 40% af nuværende løn, og vil derfor blive ramt hårdt økonomisk. Vi anbefaler, at medarbejderen tager udgangspunkt i sin livssituation og evt. overvejer at hæve grunddækningen. Mange bliver overraskede over, hvor meget ekstra dækning man kan få for få kroner mere om måneden.

  • Kritisk sygdom – også for familien?

Mange pensionsordninger indeholder en engangsudbetaling, hvis man bliver diagnosticeret med fx kræft. Det kan hjælpe med at komme igennem en svær tid og evt. betale for specialbehandlinger eller lignende. Også her kan medarbejderen overveje, om beløbet skal hæves, hvilket koster en forholdsvis lille ekstrapræmie. Og så kan det evt. være relevant at inkludere børnene, så man ligeledes får et beløb at råde over, hvis man kommer i den forfærdelige situation, at éns barn bliver ramt af kritisk sygdom.

  • Størrelsen på livsforsikringen

Dækningen ved dødsfald er yderst vigtig at forholde sig til, da den enkeltes behov bl.a. afhænger af alder, formueforhold og ægteskabelig status. Også her kan Finansrådgiverne hjælpe virksomheden med at skabe tryghed ved at tilpasse ordningen efter den enkeltes situation. Krisepsykologer anbefaler, at man som minimum sørger for, at familien kan leve uforandret videre i to-tre år, hvis det værste skulle ske. Også her oplever vi, at mange har en utilstrækkelig dækning, som i værste fald kan tvinge familien ud i overvejelser om flytning og rådighedsbeløb midt i en svær tid.