Firmapension

Hjørnestenen i enhver pensionsordning er naturligvis selve pensionen. Virksomheden og medarbejderen investerer begge i en opsparing til medarbejderens tid efter arbejdslivet, og dermed har man én klar fælles interesse: Nemlig at få så højt afkast af investeringen som muligt.

Vi har kompetencerne til at få forhandlet den bedst mulige løsning på plads for virksomheden, så alle medarbejdere har den bedste platform at stå på. Det gør vi bl.a. med fokus på at nedbringe omkostningerne til pensionsselskabet, så pengene i stedet kommer medarbejderen til gode.

Individuel rådgivning med udgangspunkt i livssituation

Når den enkelte medarbejder skal optimere sin opsparing, handler det i høj grad om risikostyring. Alle data peger på, at man over tid får det største afkast ved at sætte sin investeringsprofil op med relativt høj risiko – og derefter geare risikoniveauet nedad, efterhånden som pensionsalderen nærmer sig.

Vi har set mange eksempler på virksomheder, hvor størstedelen af medarbejderen har en ordning med lav risiko som investeringsprofil, også selv om de måske er i 30’erne og dermed har langt til pensionsalderen. Hvis de i stedet vælger høj risiko, viser markedsanalyserne, at det kan gøre en forskel på ca. 500.000 kr. ekstra i opsparing, når man til sin tid går på pension.

Hvilken investeringsprofil man vælger, skal dog altid være et individuelt valg. Det er vigtigt at tilpasse hele pensionspakken til medarbejderens aktuelle livssituation og de forventninger, man har om fremtiden.

Derfor hjælper Finansrådgiverne altid samtlige medarbejdere i virksomheden med personlig rådgivning, der via overblik over formueforhold og andre faktorer identificerer den rigtige løsning for netop den person. Hos os er alle på A-holdet!

Uvildighed gennem fast prisstruktur

Hos Finansrådgiverne anvender vi en prismodel, hvor vores rådgivning bliver aflønnet med et fast månedligt beløb pr. medarbejder. Det betyder, at vores forretning ikke er afhængig af, hvilke ordninger virksomheden og medarbejderne vælger, eller af pengestrømmene mellem kunderne og deres pensionsselskaber.

På den måde sikrer selve vores forretningsmodel, at vi altid kan levere helt uvildig rådgivning om, hvad der er den bedste løsning – både overordnet for virksomheden og individuelt for den enkelte medarbejder. Og alle de forbedringer og fordele, vi kan skaffe, kommer 100% kunden til gode!

Løbende rådgivning

For mange er pension et indviklet og tungt emne, som man ikke skænker mange tanker i det daglige. Men hvis man vil have det maksimale ud af sin investering, skal den passes og plejes. Derfor leverer Finansrådgiverne nærværende rådgivning til jeres medarbejdere, så de løbende får hjælp til at sikre, at ordningen bliver tilpasset efter behov, fx hvis medarbejderens livssituation ændrer sig, eller der kommer nye attraktive muligheder på pensionsmarkedet.

3 ting, I skal være opmærksomme på, når I vælger pensionsordning

  • Omkostningerne

Hvor stor en del af ”kagen” tager pensionsselskabet for at varetage jeres pensioner? Den mest iøjnefaldende del er oftest administrationsomkostningerne, men vi hjælper jer også med at minimere investeringsomkostningerne, som groft sagt er det gebyr, selskabet tager for at investere jeres penge.

  • Investeringsprofil

Har medarbejderne fået sat deres individuelle pensionsordninger op med den mest attraktive investeringsprofil? Mange kan være nervøse ved at vælge det, pensionsselskaberne kalder ”høj risiko”, men markedsanalyserne viser, at det for rigtig mange er den sikreste vej til at kunne tage flest mulig penge med på pension.

  • Flydende udløbstid

Efter den seneste pensionsreform vil jeres medarbejdere typisk kunne se frem mod en officiel pensionsalder, der spænder fra 65 til 68 år, og den forventes at stige til over 70 år for kommende generationer, afhængigt af, hvad Folketinget vedtager.

Men mange virksomheder har stadig en pensionsordning, der er låst fast til den gamle verden, hvor alle havde samme pensionsalder. Derfor bør I sikre, at I har en ordning med såkaldt flydende udløb, så alle stadig er korrekt dækket, når pensionen nærmer sig.