Persondatapolitik

Hvad er Persondataforordning (GDPR)?
Den 25. maj 2018 træder en ny EU-lov i kraft, som styrker beskyttelse af fysiske personers privatoplysninger.

Hvem er omfattet af Persondataforordningen (GDPR)?
Privatpersoner samt virksomhedskunder, der har private oplysninger i deres virksomhedsoplysninger – det kan f.eks. være en enkeltmandsvirksomhed, som bruger sit navn i virksomhedens navn eller bruger sit private telefonnummer, som virksomhedens telefonnummer osv., er omfattet af Persondataforordningen.

Finansrådgiverne A/S – Forsikringsmægler Persondatapolitik
Hos Finansrådgiverne A/S ønsker vi, at vores kunder har tillid til os. Når du udleverer personlige oplysninger til os, ved vi, at det er vores ansvar at beskytte dem. Vi har derfor IT-systemer, processer og kontroller, der sikrer, at vi overholder Persondataforordningen og databeskyttelsesloven, og at dine oplysninger bliver behandlet og opbevaret på en måde, der respekterer din ret til privatliv.

Hvilke oplysninger indsamler vi?
Vi indsamler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at tegne og administrere Pensionsløsninger herunder de aftalte forsikringsprodukter, behandle skadesager og andre tilknyttede ydelser hos Finansrådgiverne A/S.

Dette kan være oplysninger som navn, adresse, CVR-nr../CPR-nr., e-mail, forsikringsoplysninger, betalingsoplysninger og oplysninger om skader.

Disse oplysninger indsamles og registreres hos os og de forsikringsselskaber, som vi samarbejder med for en vurdering af tilbud på forsikringer hos os.

Har vi oplysninger om personskade eller andre personfølsomme oplysninger registeret hos os, vil disse oplysninger blive behandlet med særlig varsomhed og naturligvis fortroligt. Disse oplysninger videregives kun til andre, såfremt du har givet samtykke til dette.

Hvor lang tid gemmer vi oplysninger?

Finansrådgiverne A/S har pligt til at slette personoplysninger, når de ikke længere er relevante. Det betyder, at vi løbende sletter oplysninger, når vi ikke længere har et sagligt formål, kan blive mødt med et krav eller har en lovmæssig pligt til at opbevare dem. Som udgangspunkt gemmer vi oplysninger i 5 år efter endt kundeforhold.

Datasikkerhed
Din sikkerhed betyder alt for os. Derfor har vi truffet både tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at passe på de oplysninger vi modtager. Det betyder, at vi blandt andet har:

 • To-faktor sikkerhed på alle vores login
 • Kryptering af datatransmission og lagring
 • Enforced-TLS (sikker transmission) mellem Finansrådgiverne A/S og vores samarbejdspartnere, som understøtter TLS
 • Virusscannere på servere og klient Pc’er
 • Krypteret back up, som gemmes lokalt og en kopi på ekstern sikret lokation
 • Stærke regler vedr. kompleksitet af kodeord og opbevaring af disse
 • Procedurer og politikker for behandling og kommunikation af persondata
 • Makulering af papirer med følsomme oplysninger

Vi har i Finansrådgiverne A/S samarbejde med GDPR godkendte leverandører og vil til enhver tid kunne fremlægge dokumentation på dette. Dette gælder CRM system m.m. hvilket betyder, vi har GDPR godkendt kontrol over softwaresikkerheden samt de data vi opbevarer.

Dine rettigheder
Du kan til enhver tid gøre dine rettigheder gældende – dog med visse lovbestemte undtagelser.

 • Du har ret til indsigt i de oplysninger vi behandler om dig
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine oplysninger, herunder ift. automatiserede individuelle afgørelser
 • Du kan også kræve, at vi korrigerer eller sletter oplysningerne. Vi sletter dog kun dine oplysninger, hvis du ikke længere er kunde hos os, og først når der ikke længere kan rettes krav mod os som følge af tidligere skader og forsikringer
 • Du har ret til at få udleveret de data, som du har givet til os i et maskinlæsbart format
 • Har du afgivet samtykke kan du altid kontakte os for at høre om omfanget, og du kan også til enhver tid tilbagekalde et afgivet samtykke. Vi vil herefter ophøre med at behandle dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag

Klagemulighed
Hvis du er utilfreds med Finansrådgiverne A/S behandling af dine privatoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, Tlf. 33193200, mail dt@datatilsynet.dk, hjemmeside www.datatilsynet.dk.