Personlig rådgivning

Hele Finansrådgivernes koncept er bygget op om nærværende rådgivning til den enkelte medarbejder.

Den afgørende forskel på en middelmådig og en god firmapensionsordning er, at medarbejderen bliver rådgivet og vælger løsning ud fra sine egne personlige forhold. Alle får en vis værdi ud af en pensionsordning med pensionsselskabets ”standardløsninger”, men en fintuning efter den enkeltes livssituation og ønsker kan gøre en forskel på flere hundrede tusinde kroner i opsparing og bedre sikring, hvis det bliver nødvendigt at tage ordningens forsikringsydelser i brug.

Personlige samtaler med fast opfølgning

Når den overordnede pensionsordning er blevet optimeret og forhandlet på plads, er næste skridt at gennemgå mulighederne med hver enkelt medarbejder. Pensionsordninger er kompliceret stof, og vi tror på, at alle får mere ud af en personlig gennemgang frem for fx at skulle bruge en selvbetjening.

Det gør vi ved personlige møder med alle fra kantinemedarbejderen til direktøren. Finansrådgiverne sørger for at invitere samtlige medarbejdere ind og få sat møderne op inden for en aftalt tidsramme.

Formålet med hvert møde er at give medarbejderen en tryg og fyldestgørende præsentation af pensionsordningen, hvilket derefter leder til en skræddersyet tilpasning af ordningen for den enkelte. Vi hjælper jer med at stille de spørgsmål, I måske ikke selv ved, at I bør stille.

Vores møder med medarbejderne vil som minimum altid indeholde følgende:

  • Gennemgang af den grundlæggende pensionsopsparing. Kalibrering af medarbejderens investeringsprofil, baseret på vedkommendes livssituation, ønsker og behov.
  • Præsentation af de medfølgende forsikringer. Overvejelser omkring passende dækning ved tabt arbejdsevne, kritisk sygdom eller død, baseret på medarbejderens personlige forhold. Eventuelle muligheder for også at lade børn og ægtefælle være dækket.
  • Præsentation af en eventuel sundhedsordning. Gennemgang af, hvilke muligheder den giver medarbejderen for at få hjælp til behandling og forebyggelse.

Finansrådgivernes pensionsrådgivere forholder sig altid helt uvildigt til samtlige spørgsmål. Vores mål er at hjælpe virksomheden og medarbejderne til at få mest muligt ud af deres investering i pensionsordningen.

Efter den indledende opsætning af ordningen vender vi jævnligt tilbage for at sikre, at den enkelte stadig har en ordning, der passer til vedkommendes behov. Måske har man fået børn, købt hus eller er blevet skilt – den slags ændringer i livssituation gør det relevant at tjekke, om pensionsordningen stadig passer til formålet. Opfølgningen sker ved møder med en fast frekvens, eksempelvis årligt, som aftales med virksomheden. Men Finansrådgiverne står også til rådighed, hvis der opstår særlige situationer i tiden mellem møderne.

Erfarne rådgiverne med stor kapacitet

Finansrådgiverne har mulighed for rådgive alle former for virksomheder. Vi kan servicere virksomheder med alt fra en håndfuld til flere tusinde medarbejdere, uanset hvilken branche virksomheden opererer i, eller hvor den geografisk er placeret. Alle vores rådgivere har års erfaring fra pensionsbranchen, og vi kan trække på et netværk af selvstændige konsulenter, der tillader os at skalere vores ydelser efter kundernes behov.