Partnerne

Finansrådgiverne ledes af følgende parter:

Michael Wermuth Madsen, Rådgiver
Med mere end 28 års erfaring fra pensionsbranchen har Michael et indgående kendskab til branchen og den indsigt, der skal til for at hjælpe kunderne til at finde de bedste løsninger ud fra et 100% uvildigt udgangspunkt. Ud over at have arbejdet for flere af de store selskaber på markedet har Michael senest været initiativtager til og medstifter af Deloitte Pension Management.
Kontakt: mw@finansraadgiverne.dk

Stefan Kercza, Adm. direktør
Med en baggrund som topleder i både Danmark og udlandet har Stefan stor erfaring med, hvilke behov og prioriteter virksomheder kan have i forbindelse med deres pensions- og forsikringsordninger. Den indsigt kommer nu Finansrådgivernes kunder til gode og hjælper med at skabe nærværende rådgivning.
Kontakt: sk@finansraadgiverne.dk

Niels Schwanberger, Pensionsmægler
Niels har mere end 16 års erfaring med rådgivning, servicering af pensionsordninger og har siden 2008 været pensionsmægler. Niels har haft key account ansvaret for en række kunder og er velbevandret i pensionsselskabernes mangfoldige tilbud og kan, udover rådgivningen på personniveau, byde ind med sparring og viden på aftaleniveau. Niels har endvidere et solidt erfaringsgrundlag fra forskellige brancher og en lang erhverserfaring.
Kontakt: ns@finansraadgiverne.dk

Christi Madsen, Mæglerassistent
Christi har arbejdet med salg og kundeservice i Telesektoren, 9 års erfaring fra Topdanmark storkundeservice, med administration og rådgivning af interne og eksterne kunder. Mæglerassistent hos Finansrådgiverne, med ansvar for backoffice.
Kontakt: cm@finansraadgiverne.dk

Helle Vestergaard, Pensionsrådgiver
Helle har arbejdet i pensionsbranchen i mange år, 20 års samlet erfaring fra Danica, Nordea Liv & Pension og Topdanmark storkundeservice, med administration og rådgivning af interne og eksterne kunder. Pensionsrådgiver hos Finansrådgiverne.
Kontakt: hv@finansraadgiverne.dk

Søren Thue Løland, Pensionsrådgiver
Søren har en velfunderet bank-, forsikrings- og pensionsbaggrund og har arbejdet i forsikrings- og pensionsbranchen i mere end 27 år. Søren har mange års rådgivningserfaring fra Danica Pension og Pension for Selvstændige. Pensionsrådgiver hos Finansrådgiverne.
Kontakt: stl@finansraadgiverne.dk

Anne-Marie Lützen, Kundeansvarlig
Anne-Marie har mere end 17 års erfaring med rådgivning og løsningssalg. I roller som Key Account Manager og Chefkonsulent for markedsledende virksomheder har hun oparbejdet anselig erfaring inden for rådgivende salg til stort set alle segmenter.
Kontakt: aml@finansraadgiverne.dk