Fra møde til værdi

I et rådgivningsforløb arbejder vi efter Finansrådgivernes tre grundprincipper om værdiskabelse, uvildighed og nærvær, og alle centrale beslutninger tages i tæt samarbejde med virksomheden og dens repræsentanter.

Et forløb med en virksomhed følger typisk følgende trin:

1: Første møde
Ved det første møde ”føler vi hinanden på tænderne” og præsenterer Finansrådgivernes overordnede koncept, og hvordan vi kan skabe værdi for virksomheden.

2: Fuldmagt og analyse
Hvis virksomheden ønsker at gå videre, beder Finansrådgiverne om en fuldmagt til at gennemgå virksomhedens aktuelle pensionsordning. Den bruger vi til en analyse af den aktuelle situation, hvor vi også identificerer mulige forbedringer.

3: Præsentation af analyse
Ved det andet møde præsenterer vi analysen af virksomhedens nuværende ordning og forslag til, hvordan den kan optimeres. Det kan eksempelvis bruges til at beregne et kvalificeret skøn over, hvor store beløb Finansrådgiverne kan øge medarbejdernes pensionsopsparing med.

4: Forhandling af aftale
Som næste skridt indgås den egentlige aftale mellem virksomheden og Finansrådgiverne. Derefter vil vi altid forhandle en optimering af virksomhedens eksisterende pensionsaftale med den nuværende leverandør. Samtidig hjælper vi virksomheden med at udarbejde en pensionspolitik, som vil blive opdateret løbende.

5: Beslutningsoplæg
På baggrund af forhandlingen med den nuværende leverandør præsenterer vi et beslutningsoplæg for virksomheden. Alternativet vil være at sende ordningen i fornyet udbud.

6: Ny aftale eller udbud
Afhængigt af de foregående beslutninger udarbejder vi enten en ny aftale med leverandøren, eller hele opgaven udbydes i en udbudsrunde, som Finansrådgiverne koordinerer for virksomheden.

7: Medarbejderanalyse
Når den nye aftale er underskrevet, enten med den gamle leverandør eller vinderen af udbuddet, er vi klar til at analysere de basale forhold for den enkelte medarbejder, på baggrund af data fra virksomheden. Det giver et individuelt tilpasset grundlag for rådgivningen af medarbejderne.

8: Implementering med medarbejderne
Med den nye aftale i hånden gennemgår Finansrådgiverne nu mulighederne for den enkelte medarbejder og hjælper med at sørge for, at alle får udarbejdet en samlet pensionsordning, der passer præcis til deres behov.