logo
Hvem er vi
Hvordan arbejder vi?
”Kompleksiteten på pensionsområdet kan være uoverskuelig for mange. Det gør desværre, at mange ikke får optimeret på deres pension i tide."

Elementerne i pensionsselskabernes standardløsninger er ofte følgende:
• Tab af Erhvervsevne
• Kritisk sygdom
• Dækning ved død
• Opsparingsprofil
• Sundhedsordning

Ovenstående er elementer som vi desværre ser kunder ofte, ikke får optimeret på. Konsekvenserne af de manglende dækninger og/eller valg af investeringsprofil mærker du først når du skal bruge forsikringsdækningerne, eller når du skal have udbetalt vores pensionsopsparing. Hvis uheldet er ude, eller når du skal bruge vores pensionsopsparing, er det desværre for sent at optimere på elementerne i dine pensioner ofte med store økonomiske konsekvenser til følge.

Derfor mener vi, at det er vigtigt for dig at have en rådgiver, der sidder på samme side af forhandlingsbordet som dig, og sørger for, at din pensionsopsparing, forsikringsdækninger står korrekt ud fra din livssituation og dine ønsker i et reelt uvildigt univers hvor du altid kender prisen.

Hos os er fokus ikke alene på overstående pensionselementer, men vi tager udgangspunkt i en væsentlig bredere og holistisk rådgivning som blandt andet indeholder: Rådgivning af din ægtefælle/samlevers forhold, arv, testamente, nedsparingsplan og meget mere der sikrer, at du og din familie kan føle sig trygge ikke bare nu, og også i fremtiden da vores rådgivning altid er løbende med proaktiv opfølgning.

Vi arbejder ikke for pensionsselskaberne eller bankerne, vi arbejder udelukkende for vores kunder. Vores analyser viser, at vi kan optimere dine omkostninger med minimum 500.000 kr. i løbet af hele dit liv, alene på dine omkostninger. Og derudover forventer vi også at kunne skabe bedre afkast til dig. Derudover viser vores analyser også, at ca. 90% af danskerne ikke har tilstrækkelige forsikringsdækninger.
Stol
Personlig rådgivning?
Hele Finansrådgivernes koncept er bygget op om nærværende rådgivning til den enkelte medarbejder eller privatperson.

Den afgørende forskel på en middelmådig og en god firmapensionsordning er, at medarbejderen bliver rådgivet og vælger løsning ud fra sine egne personlige forhold.

Det samme gør sig gældende for dig som privatperson.

Alle får en værdi ud af en pensionsordning med pensionsselskabets ”standardløsninger”, men en fintuning efter den enkeltes livssituation og ønsker kan gøre en forskel på flere hundrede tusinde kroner i opsparing og bedre sikring, hvis det bliver nødvendigt at tage ordningens forsikringsydelser i brug.