Sundhedsordning

Flere og flere virksomheder tegner sundhedsordninger som del af deres firmapensionsordning. På den måde skaber man ekstra værdi for sine medarbejdere ved at sikre, at de kan udnytte det private sundhedsvæsen, når det er relevant. Ofte kan sundhedsordningen også give hjælp til behandlingen af mindre skavanker, som er til gene i dagligdagen.

Rationalet er simpelt: Medarbejderen har selvsagt interesse i at blive rask og fit hurtigst muligt. Virksomheden har interesse i at have sunde og raske medarbejdere, for det giver højere arbejdsglæde og større effektivitet. Et højt sygefravær koster på bundlinjen. Så sundhedsordningen er i bund og grund en win/win-løsning, der giver værdi for både virksomheden og medarbejderne.

Pensionsselskabet som aktiv medspiller

Med udbredelsen af sundhedsordninger har ikke blot virksomheder og medarbejdere, men også pensionsselskaberne fået en interesse i at arbejde med forebyggelse. For dem er det en omkostning, når kundens medarbejdere trækker på sundhedsordningen for at få behandling. Derfor arbejder mange pensionsselskaber nu meget mere med forebyggelse.

Finansrådgiverne kan hjælpe virksomheden med identificere, hvilke sundhedstilbud pensionsselskaberne lægger oven i selve ordningen, og sikre, at virksomheden får dem udnyttet bedst muligt. Der kan være tale om helt gratis tillægsydelser inden for sundhed og velvære, som kommer medarbejderne og virksomheden til gode – og pensionsselskabet vil oven i købet være glade for, at man tager forebyggelse alvorligt!

Målrettet rådgivning efter virksomhedens behov

Det er meget forskelligt, hvilke ting en virksomhed lægger vægt på i en sundhedsordning. Afhængigt af branche ser man fx vidt forskellige risikoprofiler i forhold til arbejdsskader, mens ting som massageordninger ofte bliver værdsat af virksomheder med mange kontoransatte.

Derfor kan virksomheder have behov for at skrue deres sundhedsordninger forskelligt sammen, og Finansrådgiverne leverer nærværende rådgivning ved at hjælpe med at identificere behovene og matche dem bedst muligt mod udbuddet hos pensionsselskaberne. Vi er klar over, at sundhedsordningen for nogle virksomheder kan være tungen på vægtskålen, når de skal vælge leverandør.

3 ting, I skal være opmærksomme på omkring sundhedsordninger

  • Brug data intelligent

Med en sundhedsordning vil virksomheden typisk få adgang til forskellige datapunkter, som kan bruges til intelligent forebyggelse. Det kan eksempelvis være statistikker over brugen af ordningen, herunder specifikke ydelser som fysioterapeuter eller kiropraktorer, og benchmarks mod lignende virksomheder. Sammen med de konkrete input fra arbejdspladsvurderinger og arbejdsskadesager kan det give virksomheden mulighed for at arbejde med forebyggelse med udgangspunkt i viden.

  • Pas på med tilkøb

Vi har set eksempler på, at virksomheder har valgt at tilkøbe sundhedsordninger, selv om ordningen reelt allerede var helt eller delvist inkluderet i deres basale pensionsaftale. Finansrådgiverne hjælper jer med at sikre, at virksomheden kun betaler for tingene én gang.

  • Korrekt registrering af arbejdsskader

Vores erfaring er, at virksomheder med sundhedsordninger nogle gange glemmer at registrere arbejdsskader korrekt som netop arbejdsskader, fordi man helt automatisk blot henter hjælp fra sundhedsordningen. I det lange løb vil det koste virksomheden penge, fordi pensionsselskabet registrerer, at man har mange alvorligt syge. På sigt vil fejlregistreringerne dermed betyde, at virksomhedens sundhedsordning bliver dyrere.